Rekrutacja

Opisy zawodów

Od roku szkolnego 2017/2018 uruchamiamy nowy kierunek kształcenia:
- TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO
Od roku szkolnego 2016/2017 kształcimy w nowym zawodzie:
- TECHNIK KONTROLI JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI*
NOWOŚĆ NA SKALĘ KRAJOWĄ !!!
 • Technik Technologii Żywności

  TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Z KWALIFIKACJĄ CUKIERNICZĄ
  i elementami wiedzy o tradycyjnej żywności i zdrowym odżywianiu

  Jeśli chcesz poznać odpowiedź na pytanie „Czy wiesz, co jesz?”, nauczyć się piec tradycyjne i nowoczesne, pięknie udekorowane ciasta i ciasteczka– to zawód dla Ciebie
  Nauczysz się:
  •    wytwarzać efektowne wyroby cukiernicze
  •    planować i nadzorować procesy produkcji żywności
  •    kontrolować jakość żywności na każdym etapie jej produkcji
  Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:
  •    Zakłady cukiernicze i działy deserowni w restauracjach, hotelach, kawiarniach
  •    Przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego 
  •    Laboratoria zakładowe.
  Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  Jeszcze trochę o zawodzie…
  Technik technologii żywności to zawód dla zainteresowanych produkcją żywności i jej jakością, dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Uczniowie poznają zarówno nowoczesne jak i tradycyjne techniki i technologie produkcji żywności, zasady zdrowego odżywiania, metody badania oraz sposoby zapewnienia najwyższych standardów jakości żywności. Nasza szkoła jako jedyna w Łodzi oferuje uczniom kształcenie się w tym zawodzie i jednocześnie zdobycie kwalifikacji z zakresu cukiernictwa.
  Nauka trwa cztery lata. Uczniowie są przygotowywani do egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych. 
  Mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z zakresu:
   wytwarzania tradycyjnej żywności, np. chleby na zakwasach, sery, przetwory wędliniarskie, wyroby cukiernicze,
   przygotowania i serwowania deserów cukierniczych oraz wyrobów ciastkarskich (oryginalne ciasta, ciastka, torty).

  Przebieg nauki
  Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole uczniowie pogłębiają podczas wycieczek do zakładów produkcyjnych oraz zajęć w laboratoriach Politechniki Łódzkiej.
  Program nauczania obejmuje:
      przedmioty ogólnokształcące, w tym:
      dwa języki obce – język angielski i niemiecki 
      dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematykę lub język angielski 
       oraz biologię lub chemię (do wyboru),
      przedmioty zawodowe realizowane w formie kształcenia modułowego, obejmującego towaroznawstwo i technologię żywności, wytwarzanie i dekorowanie wyrobów cukierniczych, podstawy techniki, mikrobiologię, analizę żywności, działalność przedsiębiorstwa spożywczego oraz język obcy zawodowy.

  Praktyki zawodowe
  W klasie trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 280 godzin. W trakcie ich trwania weryfikują swoją wiedzę nabytą podczas zajęć szkolnych oraz zdobywają nowe wiadomości i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Praktyki odbywają się w zakładach zajmujących się produkcją żywności, współpracujących ze szkołą, np. Dakri, Vandemortele, Zbyszko, Pamso, Jogo, Hort – Cafe, Bierhalle, cukiernie i piekarnie rzemieślnicze, działy produkcyjne hipermarketów.

  Egzaminy
      Pod koniec pierwszego półrocza klasy trzeciej – egzamin potwierdzający kwalifikację 
  T.04 „Produkcja wyrobów cukierniczych”.
      Pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej – egzamin potwierdzający kwalifikację T.16 „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”
  Po zdaniu obu egzaminów i ukończeniu szkoły, absolwenci uzyskują tytuł technika technologii żywności.
      Po ukończeniu klasy czwartej uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego. 

  A po ukończeniu szkoły możesz…
      pracować zarówno w cukierniach i działach deserowni w restauracjach, hotelach, kawiarniach jak i w nowoczesnych zakładach produkujących żywność - jako technolog, menadżer lub pracownik laboratorium,
      prowadzić własną firmę branży spożywczej,
      kontynuować naukę na wyższej uczelni.

  .
  .

 • Technik Kontroli Jakości i Bezpieczeństwa Żywności NOWOŚĆ

  TECHNIK KONTROLI JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI*
  NOWOŚĆ NA SKALĘ KRAJOWĄ !!!
  Jeśli interesują Cię doświadczenia laboratoryjne, chcesz dowiedzieć się jak sprawdzić zawartość cukru w cukrze oraz jak mieć pewność, że jesz tylko produkty gwarantowanej jakości– to zawód dla Ciebie
  Nauczysz się:
  •    planować proces produkcji żywności
  •    przeprowadzać badania laboratoryjne żywności
  •    wdrażać i kontrolować stosowanie nowoczesnych systemów zapewnienia jakości.
  Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:
  •    Laboratoria badające jakość żywności
  •    Zakłady produkujące żywność, centra dystrybucyjne, hurtownie
  Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  -----------------------------------------------------------------
  * - po wyrażeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgody na uruchomienie kierunku

  Jeszcze trochę o zawodzie…
  Technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności to zawód dla zainteresowanych badaniem żywności: sprawdzaniem jej składu, wykrywaniem substancji niebezpiecznych, określaniem liczby drobnoustrojów oraz oceną cech organoleptycznych. 
  Uczniowie poznają procesy produkcji i dystrybucji  żywności, z uwzględnieniem kontroli jakości oraz przewidywania i eliminowania zagrożeń dla jakości na każdym etapie produkcyjnym, z magazynowaniem i transportem włącznie. Nauczą się pobierać próbki i wykonywać badania laboratoryjne oraz opracowywać elementy dokumentacji systemów jakości i przygotować zakład do ich wdrożenia oraz audytu. Kształcenie według autorskiego, innowacyjnego programu nauczania, pod opieką Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej pozwoli uczniom uzyskać kwalifikacje oczekiwane od średniej kadry technicznej branży spożywczej.
  Nauka trwa cztery lata. Uczniowie są przygotowywani do egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych. 
  Mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z zakresu wytwarzania tradycyjnej żywności, np. chleby na zakwasach, sery, przetwory wędliniarskie, wyroby cukiernicze.
  Przebieg nauki
  Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole uczniowie pogłębiają i uzupełniają podczas zajęć zakładach produkcyjnych (dział produkcji oraz laboratorium), centrach handlowych oraz laboratoriach Politechniki Łódzkiej.
  Program nauczania obejmuje:
      przedmioty ogólnokształcące, w tym:
      dwa języki obce – język angielski i niemiecki 
      dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematykę lub język angielski 
       oraz biologię lub chemię (do wyboru),
      przedmioty zawodowe realizowane w formie kształcenia modułowego, obejmującego towaroznawstwo i ogólną technologię żywności, podstawy techniki, mikrobiologię, analizę żywności, wdrażanie i dokumentowanie systemów zarządzania jakością, działalność przedsiębiorstwa spożywczego oraz język obcy zawodowy. 
  Praktyki zawodowe
  Uczniowie odbywają praktyki w wymiarze 400 godzin: 
  cz.1: praktyki ciągłe czterotygodniowe realizowane w I półroczu drugiej klasy
  cz.2: 8godzin x 15 tygodni w II półroczu drugiej klasy 
  cz.3: 8godzin x 15 tygodni w II półroczu trzeciej klasy.
  W trakcie ich trwania weryfikują swoją wiedzę nabytą podczas zajęć szkolnych oraz zdobywają nowe wiadomości i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Praktyki odbywają się w zakładach zajmujących się produkcją żywności, współpracujących ze szkołą, np. Dakri, Vandemortele, Zbyszko, Pamso, Jogo, Hort – Cafe, Bierhalle, cukiernie i piekarnie rzemieślnicze, hipermarkety, hurtownie spożywcze oraz laboratoriach zakładowych.
  Egzaminy
      Pod koniec pierwszego półrocza klasy trzeciej – egzamin potwierdzający kwalifikację 
  T.XX „Produkcja i dystrybucja wyrobów spożywczych”
      Pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej – egzamin potwierdzający kwalifikację T.YY „Badanie jakości i zapewnienie bezpieczeństwa żywności”
  Po zdaniu obu egzaminów i ukończeniu szkoły, absolwenci uzyskują tytuł technika kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.
      Po ukończeniu klasy czwartej uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.
  A po ukończeniu szkoły możesz…
      pracować w: 
      w laboratoriach zakładowych oraz laboratoriach badawczych żywności, jako laborant,
       w zakładach produkujących żywność jako asystent technologa w zakresie organizowania i nadzorowania produkcji,
      w małych zakładach produkcyjnych jako pracownik odpowiedzialny za wdrożenie i nadzorowanie systemu HACCP,
      w hurtowniach, centrach dystrybucji, firmach specjalizujących się w handlu żywnością jako pracownik ds. nadzorowania jakości i bezpieczeństwa żywności,
      po uzyskaniu certyfikatu możesz zostać specjalistą ds. jakości oraz audytorem wewnętrznym,
      prowadzić własną firmę branży spożywczej,
      kontynuować naukę na wyższej uczelni.

  .

 • Technik Przetwórstwa Mleczarskiego NOWOŚĆ

  TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO
  NOWOŚĆ!!!
  Jeśli chcesz wiedzieć jak produkuje się pyszne serki, jogurty i lody, jak dba się o ich najwyższą jakość, a przy tym interesują Cię technika, automatyka, doświadczenia laboratoryjne – to zawód dla Ciebie
  Nauczysz się:
  • Wytwarzać smaczne i zdrowe wyroby mleczarskie
  • Obsługiwać specjalistyczne urządzenia i aparaturę kontrolno - pomiarową
  • Przeprowadzać badania laboratoryjne mleka i jego przetworów
  Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:
  • Zakłady przetwórstwa mleczarskiego
  • Przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego i zakłady gastronomiczne
  • Laboratoria zakładowe.
  Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  Technik przetwórstwa mleczarskiego to zawód dla zainteresowanych produkcją przetworów mleczarskich takich jak: jogurty, kefiry, sery, śmietany, masło, lody. Wysoki poziom techniki i technologii w przetwórniach mleka, przy jednoczesnym stosowaniu metod tradycyjnych, wymaga wykwalifikowanej i profesjonalnej kadry. Uczniowie poznają procesy produkcyjne przetworów mleczarskich, zasady zdrowego odżywiania, metody badania oraz sposoby zapewnienia najwyższych standardów jakości wyrobów mleczarskich. Będą mieli możliwość zdobywania umiejętności praktycznych w super nowoczesnym i znanym z produkcji markowych wyrobów zakładzie – Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „Jogo”. Więcej o zakładzie, w którym będą odbywać się zajęcia praktyczne znajdziesz tutaj http://www.jogo.com.pl/
  Nauka trwa cztery lata. Uczniowie są przygotowywani do egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych. Mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z zakresu wytwarzania tradycyjnej żywności, np. chleby na zakwasach, sery, przetwory wędliniarskie, wyroby cukiernicze. Przebieg nauki Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole uczniowie pogłębiają podczas zajęć w ŁSM „Jogo” oraz laboratoriach Politechniki Łódzkiej.
  Program nauczania obejmuje:
   przedmioty ogólnokształcące, w tym:
   dwa języki obce – język angielski i niemiecki
   dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematykę lub język angielski oraz biologię lub chemię (do wyboru),
   przedmioty zawodowe realizowane w formie kształcenia modułowego, obejmującego towaroznawstwo i ogólną technologię żywności, wytwarzanie wyrobów mleczarskich, podstawy techniki, mikrobiologię, analizę żywności, działalność przedsiębiorstwa spożywczego oraz język obcy zawodowy.
  Praktyki zawodowe W klasie trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 280 godzin. W trakcie ich trwania weryfikują swoją wiedzę nabytą podczas zajęć szkolnych oraz zdobywają nowe wiadomości i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach zakładu pracy.
  Praktyki odbywają się w Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „Jogo”.
  Egzaminy
   Pod koniec pierwszego półrocza klasy trzeciej – egzamin potwierdzający kwalifikację T.02 „Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń” –ukierunkowanej na przetwórstwo mleczarskie.
   Pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej – egzamin potwierdzający kwalifikację T.17 „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich” Po zdaniu obu egzaminów i ukończeniu szkoły, absolwenci uzyskują tytuł technika przetwórstwa mleczarskiego.
   Po ukończeniu klasy czwartej uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.
  A po ukończeniu szkoły możesz…
   pracować w zakładach przetwórstwa mleczarskiego i w nowoczesnych zakładach produkujących żywność - jako technolog, menadżer lub pracownik laboratorium,  prowadzić własną firmę branży spożywczej,
   kontynuować naukę na wyższej uczelni.
 • Piekarz

  PIEKARZ
  Jeżeli interesuje Cię jak powstaje prawdziwy chleb na zakwasie, bagietka francuska czy rogalik– to zawód dla Ciebie Nauczysz się:
  • wypiekać zdrowe i smaczne chleby, bułki i wyroby półcukiernicze
  • wytwarzać i dekorować pieczywo okolicznościowe
  • łączyć nowoczesne technologie i trendy z tradycją
  Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:
  • w zakładach piekarskich i piekarsko - ciastkarskich
  • w restauracjach, hotelach, pizzeriach
  • w działach produkcyjnych hiper- i supermarketów Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Więcej informacji…(odnośnik ) Jeszcze trochę o zawodzie…
  Piekarz to zawód dla osób zainteresowanych wypiekaniem chleba, różnego rodzaju bułek i wyrobów półcukierniczych (np. rogaliki, chałki, drożdżówki). W trakcie nauki uczniowie zdobędą umiejętności wytwarzania ciast piekarskich, kształtowania i wypieku wyrobów. Nauczą się wytwarzać pieczywo zarówno z wykorzystaniem nowoczesnych jak i tradycyjnych metod. Będą potrafili wyprodukować pieczywo specjalne, np. chleby z dodatkami zbóż niechlebowych, pumpernikiel, pieczywo bezglutenowe. Młodzi piekarze będą przygotowani także do wypieku wyrobów okolicznościowych, np. chleb weselny, dożynkowy, a więc powinni posiadać wyobraźnię i zdolności manualne, aby wykonać oryginalne dekoracje. Piekarz w obecnych czasach korzysta z wielu specjalistycznych maszyn i urządzeń, które uczniowie nauczą się obsługiwać. Swoje zainteresowania i umiejętności uczniowie mogą rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych w ramach działalności Szkolnego Koła Cukierników i Piekarzy.
  Każdego roku nasi młodzi cukiernicy odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach:
  • Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz we Wrocławiu
  • Ogólnopolskim Turnieju Piekarskim im. Anny Butki w Poznaniu Przebieg nauki Nauka trwa 3 lata.
  • Program nauczania obejmuje:
   przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole zasadniczej,
   przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią produkcji piekarskiej, kształtowaniem wyrobów piekarskich, przygotowaniem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz język obcy zawodowy.
  Przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w szkole. Uczniowie mają możliwość wykonywać ćwiczenia z zakresu technologii i dekorowania wyrobów okolicznościowych w pracowniach szkolnych, wyposażonych w profesjonalny sprzęt piekarski.
  • W I i II klasie uczniowie przez trzy dni w tygodniu odbywają zajęcia w szkole, przez dwa dni zajęcia praktyczne w zakładzie pracy; w III klasie nauka w szkole to dwa dni, zajęcia praktyczne - trzy dni. Zajęcia praktyczne Kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne) odbywają się w renomowanych zakładach piekarskich. Są to firmy od lat współpracujące ze szkołą, głównie rzemieślnicze.
  • Na czas nauki uczeń zawiera umowę z wybranym przez siebie pracodawcą, u którego będzie odbywał praktyczną naukę zawodu i uzyskuje status młodocianego pracownika. Młodociani pracownicy objęci są przepisami kodeksu pracy.
  W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze, m. in.:
   wynagrodzenie za pracę (ok. 100 zł, w zależności od roku nauki)
   opłacanie składki ZUS emerytalnej i zdrowotnej,
   wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy
   zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie (na drukach ZUSZLA)
   prawo do urlopu wypoczynkowego.
  • Uczniowie, którzy nie podpiszą umów z pracodawcami, odbywają zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę. W przypadku tego rodzaju zajęć uczniom nie przysługują uprawnienia pracownicze.
  Egzaminy Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów piekarskich”. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu jako młodociani pracownicy pod okiem mistrzów piekarskich, przystępują do egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi i po jego zdaniu otrzymują świadectwo czeladnicze. Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu organizowaną przez szkołę lub w zakładach niezrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej, zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu, otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie piekarz.
  A po ukończeniu szkoły możesz…
   pracować w:
  • w piekarniach,
  • w działach piekarskich w super- i hipermarketów,
  • w różnego rodzaju zakładach gastronomicznych i spożywczych,
   uzyskać tytuł technika technologii żywności po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (2 – letniego) i ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych” i zdaniu egzaminu.
   prowadzić własną piekarnię,
 • Cukiernik

  CUKIERNIK
  Jeśli pasjonuje Cię żywność słodka, pyszna i piękna– to zawód dla Ciebie
  Nauczysz się:
  • wypiekać smaczne i oryginalne torty, ciasta i ciasteczka
  • tworzyć artystyczne dekoracje z czekolady, marcepanu i karmelu
  • łączyć nowoczesne technologie i trendy z tradycją
  Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:
  • w zakładach cukierniczych i piekarsko - ciastkarskich
  • w restauracjach, kawiarniach, hotelach – w działach deserowni
  • w zakładach wytwarzających półprodukty cukiernicze
  Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  Jeszcze trochę o zawodzie… Cukiernik to zawód dla osób zainteresowanych wytwarzaniem ciast, ciastek, tortów, deserów. W trakcie nauki uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wytwarzania wyrobów cukierniczych na co dzień i na różne okazje. Wyroby te oprócz dobrego smaku, muszą charakteryzować się odpowiednim wyglądem, dlatego bardzo ważnym elementem nauki jest ich wykańczanie i dekorowanie. Dobry cukiernik musi posiadać wyobraźnię i zdolności manualne, aby realizować swoje autorskie pomysły. Swoje zainteresowania i umiejętności uczniowie mogą rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych w ramach działalności Szkolnego Koła Cukierników i Piekarzy.
  Każdego roku nasi młodzi cukiernicy odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach:
  • Mistrzostwach Polski Szkół Cukierniczych w ramach Targów Expo-Sweet
  • Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik we Wrocławiu
  • Ogólnopolskim Turnieju Cukierniczym im. Wojciecha Kandulskiego w Poznaniu
  Przebieg nauki Nauka trwa 3 lata.
  • Program nauczania obejmuje:
   przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole zasadniczej,
   przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią produkcji cukierniczej, dekorowaniem wyrobów cukierniczych, przygotowaniem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz język obcy zawodowy.
  Przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w szkole. Uczniowie mają możliwość wykonywać ćwiczenia z zakresu technologii i dekoratorstwa cukierniczego w pracowniach szkolnych, wyposażonych w profesjonalny sprzęt cukierniczy.
  • W I i II klasie uczniowie przez trzy dni w tygodniu odbywają zajęcia w szkole, przez dwa dni zajęcia praktyczne w zakładzie pracy; w III klasie nauka w szkole to dwa dni, zajęcia praktyczne - trzy dni. Zajęcia praktyczne Kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne) odbywają się w renomowanych zakładach cukierniczych.
  Są to firmy od lat współpracujące ze szkołą, głównie rzemieślnicze.
  • Na czas nauki uczeń zawiera umowę z wybranym przez siebie pracodawcą, u którego będzie odbywał praktyczną naukę zawodu i uzyskuje status młodocianego pracownika. Młodociani pracownicy objęci są przepisami kodeksu pracy.
  W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze, m. in.:
   wynagrodzenie za pracę (ok. 100 zł, w zależności od roku nauki)
   opłacanie składki ZUS emerytalnej i zdrowotnej,
   wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy
   zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie (na drukach ZUSZLA)
   prawo do urlopu wypoczynkowego.
  • Uczniowie szkoły zawodowej, którzy nie podpiszą umów z pracodawcami odbywają zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę. W przypadku tego rodzaju zajęć uczniom nie przysługują uprawnienia pracownicze.
  Egzaminy
  Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów cukierniczych”. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu jako młodociani pracownicy pod okiem mistrzów cukierników, przystępują do egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi i po jego zdaniu otrzymują świadectwo czeladnicze. Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu organizowaną przez szkołę lub w zakładach niezrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej, zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu, otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cukiernik.
  A po ukończeniu szkoły możesz…
   pracować w:
  • w zakładach cukierniczych i piekarsko – ciastkarskich,
  • w restauracjach, kawiarniach, hotelach – w działach deserowni,
  • w zakładach wytwarzających półprodukty cukiernicze,
   uzyskać tytuł technika technologii żywności po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (2 – letniego) i ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych” i zdaniu egzaminu.,
   prowadzić własną cukiernię.
 • Wędliniarz

   WĘDLINIARZ
  Jeżeli jesteś smakoszem chcącym poznawać smaki tradycyjnych polskich wędlin – to zawód dla Ciebie. Wędliniarz to bardzo deficytowy i poszukiwany zawód zarówno w Łodzi i okolicy, jak i w całej Polsce w wielu krajach europejskich!
  Nauczysz się:
  • Wytwarzać wspaniałe, tradycyjne wędzonki, kiełbasy, wyroby garmażeryjne
  • Przygotowywać elementy kulinarne do wykorzystania w gastronomii
  • Obsługiwać specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w przetwórstwie wędliniarskim
  Czeka na ciebie atrakcyjna i dobrze płatna praca:
  • w zakładach przetwórstwa mięsnego i garmażeryjnych
  • w działach garmażeryjnych i mięsnych hiper- i supermarketów
  • w sklepach mięsnych i garmażeryjnych
  Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  Jeszcze trochę o zawodzie… Wędliniarz to zawód dla osób otwartych na nowości kulinarne, chcących poznawać smaki i metody produkcji zarówno nowych jak i tradycyjnych przetworów mięsnych, zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. W trakcie nauki uczniowie zdobędą umiejętności wytwarzania różnego rodzaju wyrobów mięsnych, wykrawania elementów gastronomicznych, przeprowadzania obróbki termicznej surowców i produktów. Nauczą się również przygotowywać wędliny i elementy kulinarne do sprzedaży. Wędliniarz w obecnych czasach korzysta z wielu specjalistycznych maszyn i urządzeń, które uczniowie nauczą się obsługiwać. Od samego początku nauki, przyszli wędliniarze będą wdrażani do szczególnej dbałości o higienę produkcji i najwyższą jakość wyrobów.
  Przebieg nauki Nauka trwa 3 lata.
  • Program nauczania obejmuje:
   przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole zasadniczej,
   przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią przetwórstwa mięsa – rozbiór półtusz, produkcja wędlin i wędzonek oraz wyrobów tłuszczowych, przygotowaniem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz język obcy zawodowy.
  Przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w szkole.
  • W I i II klasie uczniowie przez trzy dni w tygodniu odbywają zajęcia w szkole, przez dwa dni zajęcia praktyczne w zakładzie pracy; w III klasie nauka w szkole to dwa dni, zajęcia praktyczne - trzy dni. Zajęcia praktyczne Kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne) odbywają się w renomowanych, najnowocześniejszych zakładach przetwórstwa mięsnego, np. ZM Zbyszko, PAMSO S.A.
  • Na czas nauki uczeń zawiera umowę z wybranym przez siebie pracodawcą, u którego będzie odbywał praktyczną naukę zawodu i uzyskuje status młodocianego pracownika. Młodociani pracownicy objęci są przepisami kodeksu pracy. W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze, m. in.:
   wynagrodzenie za pracę (ok. 100 zł, w zależności od roku nauki)
   opłacanie składki ZUS emerytalnej i zdrowotnej,
   wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy
   zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie (na drukach ZUSZLA)
   prawo do urlopu wypoczynkowego.
  Egzaminy
  Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych”. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach zrzeszonych w Rzemiośle, przystępują do egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi i po jego zdaniu otrzymują świadectwo czeladnicze. Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu organizowaną w zakładach niezrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej, zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu, otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wędliniarz.
  A po ukończeniu szkoły możesz…
   pracować w:
  • zakładach przetwórstwa mięsnego
  • zakładach gastronomicznych i garmażeryjnych
  • w działach mięsnych i garmażeryjnych hiper- i supermarketów
  • w sklepach mięsnych i garmażeryjnych
   uzyskać tytuł technika technologii żywności po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (2 – letniego) i ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych” i zdaniu egzaminu.
   prowadzić własną firmę.
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

  OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
  Jeżeli interesuje Cię technika, chciałbyś obsługiwać nowoczesne specjalistyczne urządzenia i linie technologiczne służące do produkcji ciastek, pieczywa, wędlin, jogurtów i innych wyrobów spożywczych– to zawód dla Ciebie.
  Nauczysz się:
  • obsługiwać specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w przetwórstwie spożywczym
  • prowadzić procesy produkcji żywności z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
  • posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną
  Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:
  • w nowoczesnych zakładach spożywczych
  • w działach produkcyjnych hiper- i supermarketów
  • w firmach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności
  Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Więcej informacji…(odnośnik ) Jeszcze trochę o zawodzie… Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego to zawód dla osób otwartych na nowości techniczne, chcących poznawać metody produkcji żywności z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii. W trakcie nauki uczniowie zdobędą umiejętności wykorzystania maszyn i urządzeń do wytwarzania produktów wybranej branży przemysłu spożywczego, np. przemysłowa produkcja pieczywa, wędlin, wyrobów mleczarskich.
  Nauczą się obsługiwać nowoczesne urządzenia i zautomatyzowane linie technologiczne, korzystać z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz specjalistycznych programów komputerowych..
  Przebieg nauki Nauka trwa 3 lata.
  • Program nauczania obejmuje:
   przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole zasadniczej,
   przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią przetwórstwa spożywczego – produkcją żywności z ukierunkowaniem na wyroby spożywcze charakterystyczne dla danej branży przemysłu spożywczego, przygotowaniem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz język obcy zawodowy.
  Przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w szkole.
  • W I i II klasie uczniowie przez trzy dni w tygodniu odbywają zajęcia w szkole, przez dwa dni zajęcia praktyczne w zakładzie pracy; w III klasie nauka w szkole to dwa dni, zajęcia praktyczne - trzy dni.
  Zajęcia praktyczne Kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne) odbywają się w nowoczesnych zakładach przetwórstwa spożywczego.
  • Na czas nauki uczeń zawiera umowę z wybranym przez siebie pracodawcą, u którego będzie odbywał praktyczną naukę zawodu i uzyskuje status młodocianego pracownika. Młodociani pracownicy objęci są przepisami kodeksu pracy.
  W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze, m. in.:
   wynagrodzenie za pracę (ok. 100 zł, w zależności od roku nauki)
   opłacanie składki ZUS emerytalnej i zdrowotnej,
   wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy
   zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie (na drukach ZUSZLA)
   prawo do urlopu wypoczynkowego.
  • Uczniowie, którzy nie podpiszą umów z pracodawcami, odbywają zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę, także w zakładach pracy. W przypadku tego rodzaju zajęć uczniom nie przysługują uprawnienia pracownicze.
  Egzaminy
  Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń”. Egzamin organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu, otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
  A po ukończeniu szkoły możesz…
   pracować w:
  • w nowoczesnych zakładach spożywczych,
  • w działach produkcyjnych hiper- i supermarketów,
  • w firmach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności,
  • zakładach produkujących półprodukty spożywcze,
   uzyskać tytuł technika technologii żywności po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (2 – letniego) i ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych” i zdaniu egzaminu.
   prowadzić własną firmę.
 • Opis zawodów w formacie .pdf

  pobierz
   

Oferta edukacyjna [ zobacz >>] Zasady rekrutacji [ zobacz >> ]
________________________________________________________